Przedsiębiorczość jest mierzona alkoholem” – to tylko jedna z tez postawiona podczas debat jakie odbyły się w Łomży i Ostrołęce w ramach Seminarium Programowego Diecezjalnej Rady Trzeźwości. Do wspólnej dyskusji pt. „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” zaproszeni zostali parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, samorządowcy, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i kościelnych. Wspólne spotkanie i dyskusja miały na celu wypracowanie realnych zagadnień i tematyki pracy w zespołach podczas Narodowego Kongresu…
Sentire cum Ecclesia w życiu osób konsekrowanych, to temat refleksji, jaką podjęły na Swoim spotkaniu Siostry Przełożone z różnych domów zakonnych, funkcjonujących się na terenie łomżyńskiej diecezji razem ze świeckimi osobami konsekrowanymi. W takiej właśnie wspólnocie osób konsekrowanych pod przewodnictwem swojej nowo mianowanej referentki s. Marii Sieczka ze Zgromadzenia Sióstr Służek Matki Bożej Niepokalanej, w obecności Ks. Dr Krzysztofa Chodkowskiego Referenta Diecezjalnego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Ks. Jana Krupki…
Piąta edycja sympozjum fundamentalnoteologicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży poświęcona była osobie Jezusa. Jednym z prelegentów był Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Cyklicznie, co roku, podejmujemy refleksję, w kluczu teologii fundamentalnej nad konkretnym zagadnieniem. W tym roku jest to osoba Jezusa, Jego tożsamość, relację przez wieki do Jezusa, jak się kształtowała wiara. A ponieważ mamy rok Henryka Sienkiewicza pytamy także o miejsce jakie Nazarejczyk zajmuje w jego…
poniedziałek, 21 listopad 2016 20:15

S. Cecylia Purta odznaczona przez Papieża Franciszka

Siostra Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej została odznaczona dziś rano medalem Benemerenti za pracę w służbie Kościołowi Łomżyńskiemu. Wyróżnienie zostało przyznane przez papieża Franciszka. Uroczystego wręczenia medalu dokonał w dniu swoich imienin biskup Janusz Stepnowski. Siostra Cecylia jest od siedmiu lat sekretarką w Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Jest to odznaczenie honorowe ustanowione przez papieża Grzegorza XVI w 1832 roku, przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego.…
poniedziałek, 21 listopad 2016 13:15

Święto patronalne Biskupa Janusza Stepnowskiego

We wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny biskup Janusz Stepnowski obchodzi swoje imieniny. Z tej okazji pragniemy życzyć by Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzał Księdza Biskupa swoimi darami! Niech głoszone przez Księdza Biskupa Słowo Boże prowadzi ludzi do żywej wiary i uzdalnia ich do życia w komunii. Dziękujemy za każde dobre słowo pełne wiary, nadziei i miłości. Życzymy wytrwałości w podejmowanych trudach i życzliwości diecezjan.Szczęść Boże!
W wigilię Uroczystości Chrystusa Króla w Łomży odbyło się Sympozjum, w ramach Dnia Jedności Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Łomżyńskiej. To szczególne wydarzenie związane było z zakończeniem w Kościele Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Tym razem Rada Ruchów i Stowarzyszeń naszej diecezji oraz Łomżyńska Kuria Diecezjalna, którzy byli organizatorami sympozjum, zatytułowały to spotkanie „Błogosławieni miłosierdzie czyniący”. Jako pierwszy w konferencji, zatytułowanej „Owoce Bożego Miłosierdzia”, wystąpił ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. UKSW w…
Po trzydziestu czterech latach od rozpoczęcia budowy kościoła Miłosierdzia Bożego w Łomży, biskup Janusz Stepnowski dziś dokona poświęcenia tejże świątyni. To wyjątkowe wydarzenie dla wspólnoty parafialnej jest jednocześnie ważnym momentem w życiu diecezji łomżyńskiej. Liturgia poświęcenia wpisuje się w zakończenie Roku Miłosierdzia w naszej diecezji. Konsekracja świątyni to największa uroczystość w dziejach kościoła i parafii. Witam wszystkich uczestników tej liturgii, a także słuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Konsekracja stanowi swoiste wyróżnienie parafii. Chwile, które dziś przeżyjemy…
niedziela, 20 listopad 2016 19:48

Zaobrączkowani!

We wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny dwadzieścia osiem osób przyjęło obrączkę czystości. To już tradycja, iż tego dnia Katolickie Stowarzyszenie Młodych zaprasza młodych do wejścia na drogę czystości, a także, przez uroczyste złożenie przysięgi, przyjmuje nowych członków. We wprowadzeniu do liturgii, sprawowanej w łomżyńskiej katedrze przez biskupa Janusza Stepnowskiego, ks. Robert Śliwowski, asystent KSM-u, przypomniał słowa jednej z koleżanek bł. Karoliny, które wypowiedziała podczas procesu beatyfikacyjnego: „Była bardzo wstydliwa i skromna.…
Strona 3 z 22

bursa

szkoly

caritas

radio

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png