Muzeum Diecezjalne w Łomży przeprowadzi modernizację wystawy stałej Rzeźba między "Ziemią a Niebem". Modernizacja ekspozycji obejmie zakup sprzętu i oprogramowania multimedialnego, konserwację zabytków prezentowanych na wystawie, publikację katalogu wystawy oraz przystosowanie ekspozycji na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wszystkie zadania wpłyną na zwiększenie dostępności zbiorów muzealnych wśród różnych grup społecznych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż Muzeum Diecezjalne jest jedyną placówką w Łomży prezentującą zbiory sztuki sakralnej w ramach…
wtorek, 10 styczeń 2017 17:31

Opłatek Środowisk Twórczych

W uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2017 roku odbyło się w Łomży noworoczne spotkanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Diecezji Łomżyńskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który modlił się w intencji twórców kultury i sztuki żyjących i działających na terenie naszej Diecezji. Po Mszy św. uczestnicy spotkania zgromadzili się na wspólnym świętowaniu w Auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich gdzie miał miejsce uroczysty koncert noworoczny. Na scenie Centrum Kultury…
Umiłowani Bracia i Siostry, Odwieczne Słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (por. J 1,14). Dla nas chrześcijan każde Boże Narodzenie jest okazją do świętowania i głębszego przeżywania prawdy o nieskończonej miłości Boga względem człowieka. Świadomi godności dziecka Bożego, idźmy i głośmy Ewangelię, potwierdzając ją świadectwem na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej. Wszyscy bez wyjątku bądźmy „chrystusowi” w nadchodzącym 2017 roku (por. „Idźcie…
środa, 21 grudzień 2016 23:25

Zmarł ks. kan. Sławomir Banach

Z przykrością zawiadamiamy, iż w dniu dzisieszym po wieczną nagrodę do Pana odszedł ks. kan. Sławomir Banach. Odszedł w wieku 50 lat. W kapłaństwie przeżył 21 lat. Był proboszczem parafii: pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle (2005 - 2010), pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach (2010 - 2013), pw. Ducha Świętego w Zambrowie (2013 - 2015).Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) w następującym…
11 listopada to ważna data w dziejach naszej Ojczyzny, stała się ona też, w szczególny sposób ważna dla Diecezji Łomżyńskiej, gdyż 11 listopada 2011 roku Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. prałata Janusza Stepnowskiego, pracownika watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, Biskupem Ordynariuszem Diecezji Łomżyńskiej. Sakrę Biskup-Nominat przyjął z rąk kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów, w Katedrze Łomżyńskiej 18 grudnia 2011 r. Za dewizę biskupią Ksiądz Biskup Janusz przyjął słowa…
Przedsiębiorczość jest mierzona alkoholem” – to tylko jedna z tez postawiona podczas debat jakie odbyły się w Łomży i Ostrołęce w ramach Seminarium Programowego Diecezjalnej Rady Trzeźwości. Do wspólnej dyskusji pt. „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” zaproszeni zostali parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, samorządowcy, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i kościelnych. Wspólne spotkanie i dyskusja miały na celu wypracowanie realnych zagadnień i tematyki pracy w zespołach podczas Narodowego Kongresu…
Sentire cum Ecclesia w życiu osób konsekrowanych, to temat refleksji, jaką podjęły na Swoim spotkaniu Siostry Przełożone z różnych domów zakonnych, funkcjonujących się na terenie łomżyńskiej diecezji razem ze świeckimi osobami konsekrowanymi. W takiej właśnie wspólnocie osób konsekrowanych pod przewodnictwem swojej nowo mianowanej referentki s. Marii Sieczka ze Zgromadzenia Sióstr Służek Matki Bożej Niepokalanej, w obecności Ks. Dr Krzysztofa Chodkowskiego Referenta Diecezjalnego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Ks. Jana Krupki…
Piąta edycja sympozjum fundamentalnoteologicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży poświęcona była osobie Jezusa. Jednym z prelegentów był Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Cyklicznie, co roku, podejmujemy refleksję, w kluczu teologii fundamentalnej nad konkretnym zagadnieniem. W tym roku jest to osoba Jezusa, Jego tożsamość, relację przez wieki do Jezusa, jak się kształtowała wiara. A ponieważ mamy rok Henryka Sienkiewicza pytamy także o miejsce jakie Nazarejczyk zajmuje w jego…

bursa

szkoly

caritas

radio

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png