10 października 2017

Napisał
WTOREK DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 10, 38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».


     „Maria obrała najlepszą cząstkę.”
W czasie Swego ziemskiego życia, wędrując podczas Swej publicznej działalności po ziemi palestyńskiej, Jezus niejednokrotnie zatrzymywał się w Betanii w pobliżu Jerozolimy, w domu Łazarza, Marty i Marii. Zapewne starali się oni przyjąć Mistrza jak najlepiej, jak najbardziej gościnnie. Św. Łukasz w swej Ewangelii relacjonuje nam właśnie jedną z takich wizyt Jezusa w domu w Betanii. Mówi o tym jak różna była postawa dwóch sióstr. Marta starała się jak najlepiej przyjąć Gościa: to te różne posługi pani domu, która myśli o właściwym przyjęciu tych, którzy przychodzą pod jej dach. Maria zaś (druga siostra) siadła u stop Jezusa i przysłuchiwała się nauce Mistrza. I choć zapewne trzeba nam docenić wysiłek Marty, płynący także z miłości do Chrystusa, płynący z troski, by właściwie został ugoszczony – to jednak Jezus zwraca uwagę na tę „najlepszą cząstkę”, a więc możliwość słuchania Jego słów, słów Tego, który jest Nauczycielem i Panem. Może i nam takie słowo przypomnienia ze strony Jezusa jest też potrzebne. Bo może my nieraz biegamy wokół rozmaitych posług, zajmujemy się naszymi rozlicznymi sprawami... – a Chrystus chce, byśmy znaleźli czas na to, by się zatrzymać przed Nim – na modlitwę i słuchanie Jego nauki. Zastanówmy się: czy my staramy się pamiętać o tej „najlepszej cząstce”?
Czytany 180 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png