11 października 2017

Napisał
ŚRODA DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 11, 1-4

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
„Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”».


     „Panie, naucz nas modlić się...”
Dziś słyszymy tę właśnie prośbę uczniów Jezusa, skierowaną do Nauczyciela. Widzieli Go oni niejednokrotnie, jak poświęcał Swój czas na modlitwę. Jak potrafił oddalać się od uczniów, pozostawić tych, którzy się gromadzili, aby Go słuchać. Oddalał się od tłumów przychodzących, by Go prosić o jakąś szczególną pomoc w chorobie, w cierpieniu, w doświadczeniu życia – by spotkać się z Ojcem, by z Nim rozmawiać. Widząc to Jego uczniowie zwracają się z prośbą o naukę modlitwy, bo zapewne chcieliby (na ile to możliwe) naśladować swojego Mistrza. „Panie, naucz nas modlić się” – taka prośba powinna być i naszym wołaniem do Boga. Wołaniem o pomoc w modlitwie, o naukę rozmowy z Bogiem. Bo właśnie z pomocą Bożej łaski nasza modlitwa może się stawać piękniejsza, bardziej pogłębiona. Chrystus nam pomaga, pomaga naszej modlitwie. Czyni to udzielając nam Swej łaski. Czyni to także dając nam Swój własny przykład i naukę (którą możemy odnaleźć w dzisiejszej Ewangelii i w innych tekstach biblijnych). Ale także pomaga nam stawiając na drodze naszego życia tych ludzi, którzy nas uczyli i uczą modlitwy: rodzice, dziadkowie, katecheci, księża, osoby zakonne czy inni... Tak, Chrystus chce nam pomóc w naszej modlitwie. Obyśmy z chęcią przyjmowali tę pomoc, którą On chce nam dać i z niej jak najobficiej starali się korzystać.
Czytany 176 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png