12 października 2017

Napisał
CZWARTEK DWUDZIESTEGO SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 11, 5-13

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.
Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».


     „Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.”
W Swoich słowach nauki o modlitwie zapewnia Jezus uczniów o tym, że Ojciec obdarza darem Ducha Świętego tych, którzy o to proszą. Tym bardziej więc powinniśmy czuć się wezwani, zaproszeni do takiej modlitwy, do prośby o dar Ducha Świętego dla każdego z nas. Potrzebujemy bowiem tego Daru, potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu codziennym, potrzebujemy światła Jego łaski. Potrzebujemy tych darów, których On nam udziela. Katechizm wymienia nam siedem tych darów: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego w różnych takich szczególnych momentach naszego życia – śpiewamy hymn: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”, prosząc o szczególne umocnienie podczas obrzędów sakramentu bierzmowania, sakramentu małżeństwa czy święceń; modlimy się o Jego światło i moc także podczas obrzędów innych sakramentów, czy też rozpoczynając rekolekcje czy inne spotkania... Modlimy się do Ducha Świętego przed czytaniem duchownym, przed medytacją, rozważaniem słowa Bożego. Ale i w życiu codziennym, tym tzw. „szarym”, potrzebujemy tej pomocy, tej mocy, tych darów, które daje nam Duch Święty. Często więc w naszych modlitwach prośmy o to, by – zgodnie z obietnicą Chrystusa – Ojciec udzielał nam Ducha Świętego.
Czytany 194 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png