16 października 2017

Napisał
PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO ÓSMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 11, 29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.


     „Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.”
W dzisiejszym fragmencie słowa Bożego czytamy, że Jezus nie daje Swoim rozmówcom żadnego znaku, ale odwołuje się do wydarzeń opisanych w jednej z ksiąg Starego Testamentu, w księdze proroka Jonasza. Tam mamy ukazane, jak mieszkańcy Niniwy, wielkiego miasta, przyjęli słowo przyniesione im od Boga przez proroka Jonasza. Słowo, które mówiło o bliskim zniszczeniu miasta. Mieszkańcy uwierzyli, że grozi niebezpieczeństwo i nawrócili się ze swego złego postępowania. Przyjęli orędzie przekazane im przez Bożego sługę, proroka, przez Jonasza. Jeśli więc słowo człowieka posłanego przez Boga było wystarczającym wezwaniem do zmiany życia przez mieszkańców tego miasta, to tym bardziej słowo Jezusa, Syna Bożego, powinno być przyjęte z wiarą i winno być punktem wyjścia do przemiany życia dla tych, do których to słowo dociera. Tak powinno było być dla współczesnych Jezusowi podczas Jego publicznej działalności. Tak powinno być i dla nas, żyjących w czasach współczesnych, w XXI wieku. Wciąż aktualne pozostaje Jezusowe słowo, wciąż aktualne pozostaje wezwanie: „Nie zatwardzajcie dziś serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego”. Czy jednak naprawdę otwieramy nasze serca dla Jezusa? Czy otwieramy swe serca dla Jego słowa? Spróbujmy sobie to pytanie postawić.
Czytany 189 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png