18 października 2017

Napisał
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY


Łk 10,1-9

Następnie wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.


     „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!»”
Czytamy dziś relację o wyborze siedemdziesięciu dwóch i wysłaniu tej grupy posłańców przez Jezusa. Z Jego mandatem mają wyruszyć w drogę. To ci, którzy idą przed Nim, którzy przygotować mają dla Niego mieszkańców poszczególnych miejscowości, którzy niosą Jego orędzie do ludzi. Oni mają być jednocześnie tymi, którzy niosą ze sobą pokój. Takie wskazuje im Jezus pozdrowienie dla tych domostw, dla mieszkańców tych domów, do których będą wchodzić: mówcie najpierw „Pokój temu domowi!” To życzenie wypowiadać mają wobec ludzi spotykanych i mieszkających w tym miejscu. To także dar, który ze sobą mają nieść. Uczeń Chrystusa bowiem powinien być tym, który niesie innym pokój Boży, pokój od Boga także otrzymany, pokój płynący z bliskości z Jezusem Chrystusem. Otrzymawszy ten pokój od Niego, ciągle na nowo otrzymując ten Jezusowy dar – nieść go powinni tym ludziom, z którymi się spotykają. A my? Czy jesteśmy nosicielami pokoju Chrystusowego? Chrystus nas też posyła, byśmy nieśli Jego naukę tym ludziom, z którymi się spotykamy na drogach życia, byśmy nieśli tym ludziom Chrystusową miłość, Chrystusowy pokój – przez swoje słowo, przez przykład życia – realizując Jego Ewangelię. Panie Jezu, dopomóż nam być narzędziami Twego pokoju we współczesnym świecie!
Czytany 187 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png