23 października 2017

Napisał
PONIEDZIAŁEK DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 12, 13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.

Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”
Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj».
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.


     „Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.”
Ostre słowa Jezusa w kontekście prośby o pomoc w podzieleniu majątku między spadkobiercami. Chrystus wskazuje na konieczność roztropnego podejścia do spraw związanych z posiadaniem różnych dóbr materialnych. Bardzo łatwo bowiem o postawę „gromadzenia dla siebie”, gromadzenia tylko dla zaspokojenia własnych potrzeb i pragnień. Bardzo łatwo wtedy mieć spojrzenie zamknięte na innych ludzi, na naszych bliźnich, na znajdujących się w potrzebie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że bardzo często jesteśmy w stanie pomóc naszym braciom i siostrom w mniejszym czy w większym stopniu, jednak w sposób bardzo rzeczywisty i konkretny tym, co sami posiadamy. Otwierając oczy, mając spojrzenie kształtowane nauką Chrystusa możemy dostrzegać te nieraz trudne sytuacje, w których znajdują się nasi bliźni – i starać się o to, by wesprzeć ich darem, płynącym z serca. Takie zachowanie będzie też realizację zachęty św. Pawła skierowanej do Filpian: „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!”. Bądźmy otwarci dla naszych bliźnich, miejmy serca pełne miłości dla naszych barci i sióstr będących w jakiejś materialnej potrzebie. Takiej postawy uczy nas Pan, do takiego zachowania nas wzywa i zobowiązuje!
Czytany 173 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png