24 października 2017

Napisał
WTOREK DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 12, 35-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.


     „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.”
Jezus zapowiada czas Swego spotkania z uczniami w przyszłości. Mówiąc o tym spotkaniu ze Sobą, posługuje się Chrystus porównaniem do sług i pana. Pan domu, który pozostawił sługi w domostwie z określonymi, wyznaczonymi zadaniami chciałby, aby ci słudzy zlecone im zadania jak najlepiej realizowali – także i wtedy, kiedy on jest nieobecny. A sprawdzianem dobrego wykonywania tych obowiązków jest to, że – nawet jeśli gospodarz wraca niespodziewanie, nie podając wcześniej czasu swego powrotu – zastaje ich „czuwających” (jak mówi Jezus), a więc wypełniających swe obowiązki, gotowych na przyjęcie pana, aby go we właściwy sposób przyjąć oraz zdać mu sprawę z przebiegu prac i realizacji obowiązków. Jezus chce, byśmy i my – jako Jego słudzy, Jego uczniowie, chrześcijanie – również byli tymi, którzy „czuwają”, którzy wypełniają zadania zlecone przez Niego, którzy żyją swoją wiarą pośród różnych spraw dnia codziennego: w domu, w miejscu pracy czy nauki, w spotkaniach z rożnymi ludźmi, w realizacji naszego powołania życiowego. A w ten sposób będziemy zawsze gotowi na spotkanie z Jezusem – na to spotkanie, podczas którego trzeba nam będzie zdać sprawę z tego, jak przeżyliśmy nasze życie tu, na ziemi. Zadajmy sobie samym pytanie: czy Pan zastałby nas jako czuwających na spotkanie z Nim?
Czytany 191 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png