31 października 2017

Napisał
WTOREK TRZYDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 13, 18-21

Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach”.
I mówił dalej: „Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”.


     „[Królestwo Boże] podobne jest do ziarnka gorczycy... Podobne jest do zaczynu...”
Jak możemy się przekonać czytając teksty Ewangelii, Pan Jezus posługiwał się przypowieściami, by Swoim słuchaczom przybliżyć prawdę o Królestwie Bożym. Mówi i do nas słowami tych właśnie przypowieści. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii to porównanie do ziarnka gorczycy, do zaczynu wkładanego do ciasta. I w jednej, i w drugiej sytuacji stajemy jako obserwatorzy pełni podziwu. Małe ziarenko gorczycy może stać się rośliną, może się rozwinąć, ma w sobie taką siłę... Podobnie i siła zaczynu: choć w niewielkiej ilości włożony do mąki i innych składników ciasta, może on spowodować, że całość ciasta zostaje zakwaszona, że ciasto rośnie – i zyskuje smak, którego możemy doświadczyć po upieczeniu. Małe ziarenko, mała ilość zaczynu: potrafią dokonać wielkich rzeczy. Zastanówmy się: jakże niejednokrotnie człowiek może wiele dokonać, kiedy działa, wsparty Bożą pomocą. Wielki może być owoc naszego wysiłku dla głoszenia Królestwa Bożego, dla szerzenia tego Królestwa w naszej codzienności. Nawet jeśli (tak po ludzku sądząc) wydaje się, że sami niewiele znaczymy, niewiele możemy zrobić. A jednak, z pomocą naszego Pana ten nasz trud głoszenia Dobrej Nowiny może owocować. Prośmy więc Pana o to, by błogosławił nasz trud dawania świadectwa o Jego Ewangelii.
Czytany 177 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png