3 listopada 2017

Napisał
PIĄTEK TRZYDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 14, 1-6

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.
Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.
A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?” I nie mogli Mu na to odpowiedzieć.

     „Gdy Jezus przybył do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.”
Ewangelista informuje nas o zachowaniu przywódców żydowskich wobec Jezusa. Śledzili Chrystusa faryzeusze, przywódcy ówczesnej społeczności. Czynili to po to, by móc znaleźć jakąś niekonsekwencję w Jego zachowaniu, by znaleźć coś, o co można by Go było oskarżyć, ośmieszyć, skrytykować, by doprowadzić do skazania Go za Jego postępowanie – albo przynajmniej doprowadzić do tego, by Jego słuchacze odsunęli się od Niego, by nie przychodzili tak tłumnie słuchać Jego słów i prosić Go o uzdrowienie z choroby. Zastanówmy się jednak przez chwilę: czy i my nieraz jesteśmy podobni do tych przywódców żydowskich? Czy i my nieraz nie przypatrujemy się i przysłuchujemy się słowom drugiego człowieka z wolą, z zamierzeniem szukania błędów, potknięć, niedoskonałości? Czy czasami nie śledzimy zachowania innych po to właśnie, by z triumfem następnie mówić o naszym „odkryciu”, o naszym oburzeniu z powodu takiego postępowania drugiego człowieka? A czy w takiej postawie jest coś z miłości bliźniego, która winna kierować naszym codziennym postępowaniem? Panie Jezu, broń nas przed taką postawą wobec naszych bliźnich. Obyśmy potrafili zawsze z miłością odnosić się do tych, których spotykamy na drogach codzienności.
Czytany 155 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png