4 listopada 2017

Napisał
SOBOTA TRZYDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 14, 1. 7-11

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
„Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca». I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.


     „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca...”
Kontekst uczty, na którą Jezus został zaproszony, aby zasiąść do posiłku z innymi osobami, stał się jednocześnie sposobnością do tego, by Chrystus dal Swoim uczniom pewne wskazania co do postępowania w realiach codzienności. Słowa Jezusa dotyczące więc bardzo konkretnej sytuacji – zajmowania miejsca przy stole podczas jakiejś uczty – mają jednak swoje zastosowanie również do innych spraw w naszym codziennym życiu. Wzywa nas Pan do tego, byśmy unikali takich sytuacji, w których mielibyśmy stawiać siebie samych na pierwszym miejscu, byśmy unikali niepotrzebnego, niewłaściwego wywyższania siebie. A przecież często tak jest, że wokół nas dostrzegamy takie sytuacje, kiedy to ktoś „wywyższa siebie”, szuka dla siebie dobrej pozycji, zaszczytnego miejsca – przy tym chwaląc siebie, swoje zalety i zasługi, poniżając jednocześnie innych wokół, kiedy ktoś nawet „rozpychając się łokciami” (jak to określamy) stara się o zdobycie znaczenia, stanowiska, wpływów, korzyści... A może i my sami nie jesteśmy wolni od takiej postawy? Niech słowa Jezusowe z dzisiejszej Ewangelii skłonią nas do refleksji nad naszą postawą, naszym zachowaniem i relacjami. Może to i do nas Pan zwraca się słowami dzisiejszego fragmentu, abyśmy nie byli tymi, którzy dążą do zajmowania „pierwszego miejsca”...?
Czytany 165 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png