9 listopada 2017

Napisał
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ


J 2,13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”.
Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.


     „Gorliwość o dom Twój pożera mnie.”
Chrystus Pan dokonuje szczególnego znaku w Świątyni w Jerozolimie: przewraca stoły z pieniędzmi, wyrzuca zwierzęta tam sprzedawane, nakazuje usunięcie tego wszystkiego z terenu świątynnego. Przy tym, jak czytamy, zostaje przytoczony tekst z Księgi Psalmów: „Gorliwość o dom Twój pożera mnie”. Te słowa powinny i nas skłonić do szczególnej refleksji nad naszym odniesieniem się do Bożego domu, do naszych świątyń, do naszych kościołów i kaplic. Czy my również jesteśmy „gorliwi” co do Bożego domu? To zapewne nasza troska o to, by był to dom piękny, przyozdobiony we właściwy sposób – stąd składamy ofiary pieniężne na budowę czy remont kościoła, przynosimy do kościoła kwiaty, by zdobiły ołtarze, dokonujemy jakichś zakupów rzeczy potrzebnych – albo też przez własną pracę staramy się, by miejsce modlitwy, miejsce spotkania człowieka z Bogiem, miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary, było jak najpiękniejsze. Ale gorliwość o Dom Boży okazać powinniśmy właściwym zachowaniem wewnątrz niego: to konieczność właściwego stroju, to powinność zachowania ciszy, to także taka sprawa, jak usuniecie z ust gumy do żucia przed wejściem do domu Pana... A często chyba zapomina się o tych rzeczach! „Gorliwość o dom Twój pożera mnie”. Obyśmy też potrafili być gorliwi w sprawach domu Bożego.
Czytany 176 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png