10 listopada 2017

Napisał
PIĄTEK TRZYDZIESTEGO PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Łk 16,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».
Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu».
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?» Ten odrzekł: «Sto korców pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt».
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła”.


     „Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.”
Tekst przypowieści Pana Jezusa, którą nazywamy przypowieścią o nieuczciwym rządcy nie jest łatwy i przy pierwszej lekturze budzi niekiedy pewne wątpliwości. Zadajemy bowiem pytanie: czy to możliwe, by Jezus chwalił i za wzór stawiał człowieka, o którym jest mowa, że w nierzetelny sposób wypełniał swoje obowiązki zarządcy powierzonego mu majątku? Głębsza refleksja jednak nam mówi, że konieczna jest tu pewna precyzacja. Widać to w przytoczonym zdaniu. Ów rządca został określony w słowach przypowieści jako „nieuczciwy”. Jego wina nie została zakwestionowana. Pochwała zaś, która go spotkała ze strony pana wynikała z tego, że „roztropnie postąpił”. Postąpił z roztropnością, patrząc w przyszłość, patrząc w perspektywie własnej przyszłości, która mu się rysowała w kontekście rozliczania się ze sprawowanej funkcji i konieczności myślenia o tym, jak będzie wyglądała jego przyszłość... Jezus nas zachęca również do myślenia o przyszłości, o naszej przyszłości. Oznacza to: mieć świadomość, że nasze życie tu na ziemi w pewnym momencie będzie miało swój kres. To oznacza też, że – jako ludzie wiary – powinniśmy mieć spojrzenia skierowane ku Bożemu królestwu i tak powinniśmy kształtować postępowanie, by ten cel mieć przed oczami. Obyśmy mieli właśnie taką roztropność!
Czytany 168 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png