16 grudnia 2017

Napisał
SOBOTA DRUGIEGO TYGODNIA ADWENTU


Mt 17,10-13

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa:
„Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.


     „ (...) uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.”
Uczniowie Jezusa, po Przemienieniu Pana na górze, kiedy z Nim rozmawiali – jak mówi nam dziś Ewangelista – zrozumieli, że mówi im o Janie Chrzcicielu. To on był poprzednikiem Mesjasza. On, jak wiemy, nad rzeką Jordan wzywał gromadzących się przy nim ludzi do nawrócenia, do prostowania dróg, do przygotowania ścieżek na przyjście Pana. Chrystus spełnił te Janowe zapowiedzi. Jan więc zrealizował zadanie, które mu zostało powierzone przez Boga. Niemniej jednak posłannictwo Jana Chrzciciela pozostaje wciąż aktualne. Stąd staje on przed nami każdego roku w tym szczególnym okresie liturgicznym, jakim jest Adwent, aby i nam mówić o nawróceniu, o prostowaniu dróg, o przygotowaniu na przyjście Zbawiciela. I to w odniesieniu zarówno do naszego przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia (kiedy to dziękujemy Jezusowi za Jego przyjście na świat dla naszego Odkupienia i zapraszamy Go do naszych serc i domów), jak i też w odniesieniu do powtórnego przyjścia Chrystusa, który „przyjdzie sądzić żywych i umarłych”. To przyjście, które jest pewne, choć nie znamy ani dnia, ani godziny. Przyjmijmy więc to wezwanie Jana Chrzciciela, adwentowego proroka – wezwanie do osobistego nawrócenia, do czuwania, do jak najlepszego wykorzystania czasu Adwentu, który obecnie przeżywamy.
Czytany 171 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png