18 grudnia 2017

Napisał
18 GRUDNIA


Mt 1,18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.


     „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami».”
Ewangelista, św. Mateusz troszczy się o to, by uzmysłowić swoim czytelnikom prawdę o tym, że w przyjściu na świat Jezusa spełniły się proroctwa Starego Testamentu, spełniły się oczekiwania Narodu Wybranego. Czyni to przytaczając poszczególne zapowiedzi Bożych posłańców pokazując ich spełnienie w osobie Jezusa. Dziś słyszymy, jak mówi nam św. Mateusz, że Jezus, Syn Maryi, to Ten, o którym Izajasz mówił już w VIII wieku przed Chr., Ten, który rodzi się z Dziewicy, Ten, który jest Emmanuelem. I choć nie takie imię nadano Synowi Maryi (otrzymał imię Jezus, zgodnie ze słowem zwiastowanym przez Gabriela), to jednak imię to, o którym mówi Izajasz zawiera w sobie prawdę: Jezus jest „Emmanuelem”, Jezus jest „Bogiem z nami”. I dobrze, że na tydzień przed uroczystością Narodzenia Pańskiego słowa proroka Izajasza tę prawdę nam przypominają. Trzeba, byśmy się w te słowa dobrze wsłuchali i je rozważali. One nam podpowiadają także dlaczego te święta będziemy przeżywać, kogo chcemy uczcić jako „Boga z nami”. Niech te słowa zapowiedzi prorockiej pomogą nam, byśmy wśród zabiegania przedświątecznego tygodnia nie zapomnieli do jakiej uroczystości się przygotowujemy. To nam pomoże właściwie się przygotować na dni Bożego Narodzenia.
Czytany 197 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png