19 grudnia 2017

Napisał
19 GRUDNIA


Łk 1,5-25

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.
Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”.
Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”.
Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.


     „Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.”
Takie słowa usłyszał Zachariasz, kiedy w Świątyni pełnił wyznaczoną kapłańską posługę. Radością dla Zachariasza i jego żony Elżbiety były narodziny Jana, bo ich modlitwy zanoszone do Boga zostały wysłuchane i mogli się cieszyć potomstwem, na którego już chyba nie mieli wielkich nadziei. Jednak narodziny Jana i misja, która zostanie mu powierzona przez Boga, kiedy osiągnie wiek dorosły, to także radość dla wielu ludzi. On bowiem ma ogłosić ludowi, że przyjście oczekiwanego Mesjasza jest już tak bliskie, że trzeba podjąć przygotowania na spotkanie z Nim. Wiadomość o tym, że Boża obietnica spełni się w tak bliskiej przyszłości była powodem tego, że wielu mogło naprawdę się cieszyć. Przeżywając czas adwentowy my też stajemy wobec prawdy o przyjściu na świat Mesjasza, nas także raduje myśl o tym, że Bóg w ten sposób tak wymownie okazał nam Swe miłosierdzie: Syn Boży stał się Człowiekiem, przyszedł na świat w Betlejem, jako Syn Dziewicy Maryi. Bliskie już dni Bożego Narodzenia będą nam to szczególnie przypominać. Obyśmy o tym pamiętali, obyśmy chcieli naprawdę przeżywać te dni z radością, głęboką radością płynącą z pamięci o tym, że Bóg tak nas umiłował, że przyszedł na świat jako nasz Zbawiciel. Niech nasze świętowanie będzie wypełnione prawdziwym weselem!
Czytany 170 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png