21 grudnia 2017

Napisał
Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.


     „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.”
Bezpośrednio po scenie Zwiastowania św. Łukasz w swej relacji Ewangelii Dzieciństwa Jezusa ukazuje nam Maryję udającą się do domu Zachariasza i Elżbiety. Idzie tam, otrzymawszy wiadomość od archanioła o tym, że Jej krewna Elżbieta oczekuje narodzin dziecka. Idzie radować się z Elżbietą z tego powodu, a także zapewne w tym celu, by okazać jej gotowość pomocy w tygodniach poprzedzających narodziny jej syna Jana. Idzie jednak także niosąc już pod Swym sercem Jezusa. Daje o tym świadectwo Elżbieta, która nazywa Maryję „Matką mojego Pana”. Jest to więc wyprawa, która jest jednocześnie niesieniem Jezusa do ludzi. Maryja niesie Syna do domu krewnej. Wydarzenie to jest przypomnieniem tego, że my – jako uczniowie Chrystusa Pana – także powinniśmy nieść Jezusa w świat współczesny. Powinniśmy nieść Jego słowo, Jego Dobrą Nowinę, Jego naukę w różne miejsca współczesności, dokąd sami docieramy. Mamy wnosić Jego naukę w nasze środowiska rodzinne, w nasze miejsca pracy i nauki, w miejsca gdzie spotykamy się z naszymi znajomymi, gdzie załatwiamy różne sprawy codzienności życia. W tych właśnie sprawach powinniśmy także dawać świadectwo tego, że jesteśmy Chrystusowi, jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy włączeni w Jego Mistyczne Ciało – Kościół św. Niech Maryja będzie nam przykładem!
Czytany 178 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png