24 grudnia 2017

Napisał
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU


Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.


     „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
W ostatnim dniu Adwentu słyszymy znany nam tekst z Ewangelii według św. Łukasza o orędziu przekazanym Maryi w Nazarecie przez archanioła Gabriela. Mówi Jej o wielkich rzeczach: Ona ma być Matką oczekiwanego przez Izrael Mesjasza, zapowiadanego przez Boga. Jednocześnie będzie On Synem Bożym. A poza tym mówi archanioł o tym, że Elżbieta, kobieta już w starszym wieku, uważana za niepłodną – również będzie miała syna. Bóg może czynić i czyni rzeczy wielkie, niepojęte dla ludzkiego rozumu. Tak, dla Niego „nie ma nic niemożliwego”. W szczególny sposób w rozpoczynających się już dzisiejszego wieczoru świątecznych dniach będziemy rozważać to szczególne Boże działanie, mające swe źródło w Jego miłości dla nas. Niech pamięć o tym nam towarzyszy w tych pięknych dniach, które nas będą gromadzić w naszych kościołach, w domach rodzinnych, w gronie bliskich i przyjaciół. Naszemu świętowaniu niech towarzyszy pamięć o tym, że Pan naprawdę uczynił dla nas wielkie rzeczy, uczynił to, co wydaje się być tak trudne do zrozumienia, uczynił to, co tak bardzo wyraża Jego miłość dla nas. Nie możemy o tym zapomnieć, w przeciwnym bowiem razie nasze świętowanie będzie miało tylko zewnętrzny wymiar, będzie pozbawione swej głębokiej, istotnej treści. Dziękujmy Bogu za Jego przyjście na świat i pamiętajmy, że będziemy świętować Boże Narodzenie!
Czytany 172 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png