25 grudnia 2017

Napisał
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO


Łk 2,15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.


     „A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”
Liturgia Bożego Narodzenia jest bardzo bogata – także od strony formularzy we Mszale i tekstów wskazanych w lekcjonarzu do czytania podczas poszczególnych Mszy św.: wigilijnej, w nocy, o świcie i w ciągu dnia. Powyższy tekst jest czytany podczas Mszy św. o świcie. Św. Łukasz nam relacjonuje zachowanie pasterzy po tym, jak usłyszeli przekazaną im wieść o narodzinach Dzieciątka w Betlejem – Mesjasza, Zbawiciela, Pana. Wyruszyli oni w drogę zgodnie z poleceniem i na miejscu przekonali się o prawdziwości słów, które usłyszeli. Spotkali Jezusa, narodzonego Syna Maryi – ale także Syna Bożego. Mówi nam, też św. Łukasz, że pasterze „wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Spotkanie z Jezusem przemieniło się serca, pobudziło ich do wielbienia i dziękowania Bogu za to, co uczynił, a o czym oni się przekonali stając przed Dziecięciem w Betlejem. Niech nasze spotkanie z Jezusem w tajemnicy Jego narodzenia także nas przemienia, przemienia nasze serca, niech nas pobudza do wielbienia Boga za Jego miłość dla nas, do dziękowania Mu za to, że zechciał przyjść na świat, stając się jednocześnie Człowiekiem, podobnym do nas.
Czytany 188 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png