27 grudnia 2017

Napisał
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOTOŁA I EWANGELISTY


J 20,2-8

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.


     „Ujrzał i uwierzył.”
Trwamy w okresie oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego, która na nowo nas prowadzi do groty betlejemskiej, aby tam adorować Jezusa, naszego Zbawiciela, narodzonego jako Dziecię, Syn Boży i Syn Maryi. Jednocześnie dziś przeżywamy święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Przyjmujemy, poprzez tekst perykopy ewangelicznej, czytanej podczas liturgii Mszy św., świadectwo św. Jana. To on mówi o sobie, kiedy stwierdza: „Ujrzał i uwierzył”. To on, wszedłszy do Chrystusowego grobu w niedzielny poranek i zobaczywszy, że nie ma Jego Ciała – uwierzył w to, że Chrystus zmartwychwstał. O swojej wierze dawał świadectwo całym swoim życiem: jako apostoł, jako głoszący Dobrą Nowinę, jako niosący naukę Jezusa do różnych miejsc, do różnych ludzi. Wpatrujemy się w tę postawę świadka, umiłowanego ucznia Jezusa. Wpatrujemy się po to, by uczyć się takiego dawania świadectwa we współczesnym świecie, wśród ludzi, których spotykamy na drogach naszego życia. Świadectwo o naszej wierze w Syna Bożego, który stał się Człowiekiem i narodził się w Betlejem. Świadectwo o naszej wierze w Zmartwychwstanie Jezusa. Świadectwo o naszej wierze w to, że pozostaje On z nami przez wszystkie dni „aż do skończenia świata”. Świadectwo o wierze w to wszystko, co stanowi przedmiot wiary Kościoła św. Bądźmy takimi świadkami każdego dnia naszego życia i w każdej sytuacji!
Czytany 190 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png