29 grudnia 2017

Napisał
PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Łk 2,22-35

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.


     „(...) Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów...”
W kolejnym dniu oktawy Bożego Narodzenia czytamy relację św. Łukasza, Ewangelisty, o ofiarowaniu Jezusa w Świątyni. Maryja i Józef przychodzą z Dziecięciem do Domu Bożego w Jerozolimie, aby spełnić to, co mówi Boże Prawo. A w tym czasie znajdował się tam starzec Symeon, który, dzięki światłu Ducha Świętego, rozpoznał w małym Dziecięciu przyniesionym przez Maryję i Józefa oczekiwanego Mesjasza. Biorąc małego Jezusa w swoje ręce wypowiada swój hymn dziękczynny, swoją modlitwę skierowaną do Boga, w której mówi o tym, kim jest Jezus. „Moje ujrzały Twoje zbawienie.” W trwającym czasie świątecznym zapytajmy samych siebie: czy my „ujrzeliśmy” Zbawiciela, Jezusa? Czy spojrzeliśmy oczyma wiary na Dziecię narodzone w Betlejem, by dostrzec, że to Ten, który jest naszym Królem i Panem, naszym Zbawicielem, Synem Bożym? Czy uczestnicząc we Mszy św. świątecznej spojrzeliśmy z wiarą na ukazaną nam przez celebransa podczas Przeistoczenia Hostię i Kielich, by zobaczyć, że to Chrystus, narodzony w Betlejem, jest obecny w Eucharystii? Czy przyjęliśmy Jezusa w Komunii św. – Tego, który dla nas stał się Człowiekiem? Jeśli tego nie zrobiliśmy – to jest całkiem możliwe, że nie dostrzegliśmy całej wymowy tego czasu świątecznego.
Czytany 183 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png