1 stycznia 2018

Napisał
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


     „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”
Św. Łukasz ukazuje nam w dzisiejszym fragmencie Ewangelii bardzo ważny element zachowania Maryi. Ona „zachowywała” i „rozważała w swoim sercu” te wszystkie rzeczy, w których miała również szczególny udział, jako Matka oczekiwanego Mesjasza, Matka Syna Bożego. Rozważała je, by wejść w znaczenie tego wszystkiego, co było częścią Bożego planu i by coraz lepiej rozumieć Bożą wolę względem Niej. Idąc za przykładem Matki Bożej powinniśmy podjąć się podobnego zadania. Powinniśmy troszczyć się o to, by coraz lepiej poznawać Boże sprawy, Bożą wolę względem nas – aby ją móc coraz wierniej wypełniać. Możemy to czynić przez lekturę Biblii, przez sięganie do Księgi Bożego słowa, aby poprzez osobistą lekturę ciągle na nowo sobie przypomnieć i coraz lepiej poznawać Bożą naukę. Rozpoczynając w dzisiejszym dniu nowy rok kalendarzowy może warto zrobić sobie uczynić postanowienie, aby w swym codziennym życiu zarezerwować czas na spotkanie z Bogiem poprzez czytanie Pisma św. i rozważanie jego słów? Warto wygospodarować taki czas w swoim planie zajęć – a jako dodatkową mobilizację do tego zadania umieścić własną Biblię czy egzemplarz Nowego Testamentu w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, by ta Księga była dodatkowym przypomnieniem podjętego postanowienia. Niech Boże słowo nam towarzyszy w tym roku 2018!
Czytany 253 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png