2 stycznia 2018

Napisał


J 1,19-28

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”.
Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”
Odrzekł: „Nie jestem”.
„Czy ty jesteś prorokiem?”
Odparł: „Nie!”
Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”
Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”.
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.


     „Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.”
Jan Chrzciciel nad Jordanem raz jeszcze daje nam świadectwo o Jezusie. Słowo jego docierało do nas niejednokrotnie w czasie Adwentu, w czasie naszych przygotowań na spotkanie z przychodzącym do nas Jezusem, narodzonym w Betlejem. Jezus Chrystus to Ten, któremu On, Jan, nie jest „godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. W ten sposób bardzo obrazowy wyraża prawdę o wielkości Mesjasza, Chrystusa Pana, Zbawiciela świata. Słuchając dziś raz jeszcze świadectwa Jana Chrzciciela na temat Jezusa, odpowiedzmy naszą wiarą w Synostwo Boże Jezusa, Pana i Zbawiciela. Przyjmując z wiarą świadectwo dawane przez Poprzednika Pana – wypowiedzmy swoją wiarę w Jezusa. I bądźmy ciągle głosicielami Jego nauki, bądźmy świadkami naszej własnej wiary w Jezusa i zaufania, z którym przyjmować chcemy to wszystko, czego On nas uczy – dla wszystkich tych, których spotykamy i będziemy spotykać na drodze życia. Jeszcze jesteśmy u początku, na progu nowego roku kalendarzowego. Robimy z pewnością różne postanowienia dotyczące tego, jak chcemy przeżyć ten rozpoczęty rok. Może warto by było również uczynić i takie postanowienie, że będziemy szczególnie starali się być świadkami swej wiary w tym roku 2018...?
Czytany 178 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png