3 stycznia 2018

Napisał


J 1,29-34

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.


     „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”
Raz jeszcze słyszymy świadectwo Jana Chrzciciela, który nad Jordanem wskazał na Jezusa, mówiąc o Nim jako oczekiwanym Mesjaszu, Synu Bożym. Nazywa Go również „Barankiem Bożym”. Dobrze znamy ten tytuł odnoszony do Jezusa. Słyszymy w każdej Mszy św., jak celebrans ukazuje nam Chrystusa obecnego w sposób sakramentalny pośród Swego ludu mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata...”, a wcześniej uczestnicy Mszy św. wspólnie odmawiają lub śpiewają: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata...”. Znamy te słowa, powtarzamy je podczas każdej Ofiary Eucharystycznej. Ale, jak to niestety nieraz bywa z tym, co często powtarza się w codziennym życiu: bardzo łatwo o pewnego rodzaju przyzwyczajenie, o pewną rutynę, o zaprzestanie zauważania tego, co jednak jest rzeczą ważną. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu, w jaki sposób mówimy czy śpiewamy te słowa, które są naszą prośbą skierowaną do Jezusa-Bożego Baranka o zmiłowanie, prośbą o pokój. Spróbujmy przyjrzeć się temu, jak przyjmujemy słowa celebransa ukazującego nam Chrystusa przed Komunią św. – czy z wiarą je przyjmujemy i czy angażujemy serce w naszą odpowiedź: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”? Niech te pytania pomogą nam z większą gorliwością uczestniczyć w Ofierze Mszy św.!
Czytany 136 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png