6 stycznia 2018

Napisał
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO


Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.


     „(...) upadli na twarz i oddali Mu pokłon.”
Św. Mateusz Ewangelista ukazuje nam przez swój tekst, który czytamy dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Mędrców ze Wschodu. Przybywają oni poszukując Króla. Odnajdują Go w Osobie Dziecięcia narodzonego w Betlejem, oddają Mu pokłon i składają dary, które ze sobą przynieśli. W osobach tychże Mędrców przybyłych z daleka dostrzegamy prawdę o tym, że wieść o przyjściu na świat Syna Bożego docierała i wciąż dociera do wielu krajów i narodów świata. Dziś praca misyjna Kościoła jest skierowana ku temu, by nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie do ludów całego świata – szczególnie do tych, którzy jeszcze tej Dobrej Nowiny nie znają lub poznali ją w niewielkim stopniu. Dlatego też ten dzień jest dla nas szczególną okazją do tego, by sobie przypomnieć odpowiedzialność każdego z nas bez wyjątku za sprawę misji w Kościele św. Chrystus Pan pragnie, by Jego Ewangelia docierała „aż po krańce ziemi”. Jako członkowie Kościoła św. powinniśmy również mieć to pragnienie w sercu. I powinniśmy angażować się w to, by Boże orędzie było głoszone na całym świecie. Nasze angażowanie – to dar materialny składany na potrzeby misji; ale to też nasza modlitwa i nasze cierpienia, które możemy ofiarować Bogu w tej intencji. A my – w jaki sposób chcemy uczestniczyć w pracy misyjnej Kościoła św.?
Czytany 188 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png