7 stycznia 2018

Napisał
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO


Mk 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.


     „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.”
Święto Chrztu Pańskiego, które zamyka okres Narodzenia Pańskiego w liturgii prowadzi nas nad Jordan. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy raz jeszcze świadkami chrztu, który Jezus przyjął z rąk Jana u początku Swej publicznej działalności. Wydarzenie to było inauguracją czasu Jego nauczania, a jednocześnie kluczem do czytania i rozumienia tego wszystkiego, co Jezus będzie czynił i mówił w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy. Jego postępowanie, Jego nauczanie powinniśmy czytać w perspektywie słów głosu, który dał się słyszeć w chwili, kiedy Chrystus wychodził z wody po chrzcie. Słowa Boga Ojca, słowa informujące o tym, kim jest Jezus. Jest On Bożym Synem, Synem umiłowanym. Powinien być słuchany właśnie jako Syn Boży, jako Bóg. Jego nauczanie powinno być słuchane i przyjmowane, Jego słowa powinny stanowić prawdziwy drogowskaz życia dla ludzi, Jemu powinno się okazywać szczególne posłuszeństwo. To wskazanie dotyczyło ludzi słuchających Chrystusa Pana w czasie Jego ziemskiego nauczania. Dotyczyło jednak także kolejnych pokoleń ludzi, do których Boże słowo docierało, dzięki świadectwu apostolskiemu, dzięki słowom zapisanym an kartach Biblii, dzięki pracy ewangelizacyjnej i duszpasterskiej kolejnych pokoleń osób powoływanych i posyłanych przez Zbawiciela, aby być świadkami Jego Dobrej Nowiny. Wskazanie to dotyczy także nas. Przyjmujmy więc słowo Jezusa, Syna Bożego i rozważajmy je. Oby było słowem kierującym naszymi krokami na drogach codzienności!
Czytany 168 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png