8 stycznia 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


     „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Wchodząc w okres zwykły w liturgii Kościoła św. zaczynamy czytać tekst Ewangelii według św. Marka. Autor podaje nam – jako pierwsze słowa nauczania Jezusa – Jego wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Jest to wezwanie, które w szczególny sposób przypominamy sobie w czasie rekolekcji czy misji parafialnych. Jednak ciągle na nowo musimy sobie przypominać to słowo nauczania Chrystusowego, także na codziennych drogach życia. Sprawa troski o własną wiarę, o jej pogłębianie, o coraz większą wierność Ewangelii, o walkę z grzechem we własnym życiu – musi być sprawą ciągle dla nas ważną. Jako uczniowie Jezusa nie możemy „stać w miejscu”, będąc zadowoleni z naszego życia w takim kształcie w jakim jest. Nie możemy tłumaczyć siebie samych: „nie jestem aż taki zły”, „są inni ode mnie gorsi”... Nie możemy ulegać tendencji, którą moglibyśmy nazwać: „równaniem w dół”. Jest nam rzeczą bardzo potrzebną, by ciągle na nowo słyszeć i przyjmować wezwanie naszego Zbawiciela do pracy nad własnym życiem duchowym, do coraz większej wierności w realizacji naszego chrześcijańskiego powołania, do wypełniania Jego woli w codzienności życia. Niech to dążenie nam towarzyszy nie tylko w jakichś szczególnych momentach, ale niech będzie częścią naszej codzienności!
Czytany 148 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png