11 stycznia 2018

Napisał
CZWARTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 1,40-45

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


     „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.”
Jakże pięknie brzmi prośba trędowatego skierowana do Jezusa: prośba o oczyszczenie, o uwolnienie od ciężkiej choroby trądu, prośba o łaskę zdrowia i możliwość prowadzenia normalnego życia w społeczności – ale prośba, która jednocześnie nie chce wykraczać poza wolę Chrystusa Pana. Pragnienie, by przede wszystkim realizowała się Boża wola. Takie powinno być i nasze pragnienie. O to powinniśmy w naszych modlitwach prosić. Zresztą, tak nas uczy Jezus. W modlitwie „Ojcze nasz” mówi nam, byśmy się modlili: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. Modląc się tymi słowami codziennie mamy coraz głębiej wnikać w ich treść i coraz bardziej rozumieć, że to wypełnienie, to realizowanie Bożej woli, ma być nie tylko intencją naszej modlitwy, ale także naszym nieustannym osobistym wysiłkiem. Jeśli bowiem mówimy przez słowa modlitwy, że chcemy, by Boża wola się realizowała na ziemi, to także przez nasze czyny powinniśmy pokazywać nasze zatroskanie o czynienie tej woli Boga tam, gdzie jesteśmy. Wsłuchujmy się dobrze w te słowa modlitwy tak dobrze nam znanej, modlitwy przekazanej nam przez Jezusa. I kiedy codziennie prosimy o to, by wola Pana się realizowała w naszym świecie – na ziemi, tak jak to jest w niebie – to równocześnie starajmy się o to, by wolę Bożą zawsze realizować naszym życiem.
Czytany 178 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png