12 stycznia 2018

Napisał
PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 2,1-12

Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.

Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań, weź swoje łoże i chodź»? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do paralityka: „Mówię ci: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu»”.
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: „Jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego”.


     „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.”
Słowa Jezusa wypowiedziane do paralityka, który następnie został uzdrowiony fizycznie: mógł powstać, mógł sam wziąć łoże, na którym wcześniej leżał – i wyjść z miejsca, gdzie znajdował się Jezus. Słowa, które wzbudziły sprzeciw ze strony uczonych w Piśmie, którzy tam się znajdowali i byli świadkami tej wypowiedzi Chrystusowej. Jednak, jak Jezus to następnie uzasadnił, słowa te były wyrazem Jego władzy. On naprawdę może odpuszczać grzechy. W szczególny sposób daje on nam możliwość otrzymania Jego przebaczeni w sakramencie pokuty, który został przez Niego ustanowiony i powierzony Kościołowi św. Dobrze o tym pamiętać: mamy od Chrystusa Pana szczególny dar, mamy możliwość uzyskania Jego przebaczenia wtedy, kiedy przychodzimy, by wyznać z żalem swoje grzechy i z postanowieniem poprawy w sercu prosimy o dar rozgrzeszenia. Dar, z którego powinniśmy często korzystać, nie czekając zbyt długo na możliwość otrzymania tego Bożego daru przebaczenia – także i dlatego, że jednocześnie otrzymujemy Bożą pomoc do walki z grzechem, z pokusami, z okazjami do grzechu, które napotykamy na drodze życia. Bądźmy wdzięczni za ten piękny dar, którzy został nam pozostawiony przez naszego Zbawiciela. A wdzięczność tę okazujmy przede wszystkim przez troskę o częste korzystanie z tego Chrystusowego daru!
Czytany 171 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png