14 stycznia 2018

Napisał
II NIEDZIELA ZWYKŁA


J 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

     „Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży».”
Jan Chrzciciel spełnił swoje zadanie. Nad Jordanem głosił on konieczność nawrócenia, przygotowania dróg, prostowania ścieżek w związku z bliskim już przyjściem oczekiwanego Mesjasza, zapowiadanego przez Boże słowo. Kiedy przybył tam Jezus, Jan udzielił Mu chrztu. Potem zaś wskazał na Niego własnym uczniom mówiąc: „Oto Baranek Boży”. Tytuł przypominający słowa Pieśni o Słudze Jahwe, zapisane w księdze proroka Izajasza: „Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53,7). Jezus z Nazaretu, Syn Maryi, ale też Syn Boży – wypełnił te słowa prorockiej wyroczni. Jednocześnie przypominamy sobie, że słyszymy te same słowa podczas każdej Mszy św., kiedy przed Komunią św. celebrans ukazuje nam konsekrowaną Hostię mówiąc nam: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (...)” Wsłuchujmy się z uwagą w te słowa i przyjmujmy z wiarą to, o czym one mówią. Jezus jest z nami, staje się obecnym pośród nas w czasie każdej Ofiary Eucharystycznej, On daje nam Siebie jako Pokarm, On jest Tym, który złożył Siebie w Darze za nas, aby być naszym Odkupicielem. Wsłuchujmy się w te słowa i przyjmujemy je z wielką wiarą i wdzięcznością za to, czym Pan nas obdarza!
Czytany 382 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png