15 stycznia 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 2,18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków”.


     „Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.”
W dyskusji z uczniami Jana Chrzciciela i faryzeuszami Jezus nie wyklucza tego, że Jego uczniowie także będą pościć. W tym kontekście warto zastanowić się i zadać sobie pytanie o to, w jaki sposób przeżywamy na co dzień ten wymiar życia religijnego. Nie jest on sprawą łatwą we współczesnej rzeczywistości w której wiele miejsce zajmuje myślenie o charakterze materialnym, konsumpcyjnym. Wielość i różnorodność dostępnych towarów na rynku, nie tylko tych przeznaczonych do jedzenia czy picia, ale także ubrania, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, itp. – ogromnie zachęcające do kupowania, posiadania i użytkowania. Także całe kampanie reklamowe zachwalające użyteczność najnowszych produktów i modeli przyciągają coraz więcej nabywców... W takiej atmosferze bardzo trudno mówić o poście, umartwieniu, rezygnacji z zakupienia czegoś nowego. Niełatwo jest podjąć decyzję odmówienia sobie czegoś. Jednak dla własnego dobra, dla kształtowania własnej postawy, dla formowania własnej woli dobrze jest podejmować takie właśnie postanowienia: postu, wyrzeczenia, umartwienia siebie, rezygnacji z czegoś. Spróbujmy więc zadać sobie pytanie o miejsce takiego umartwienia w naszym życiu. Z czego potrafimy zrezygnować, aby też takie wyrzeczenie ofiarować Bogu?
Czytany 199 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png