16 stycznia 2018

Napisał
WTOREK DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 2,23-28

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”.
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.
I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.


     „Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.”
Jezus mówi o tym, że On jest Panem szabatu, Panem dnia, w którym człowiek w szczególny sposób kieruje swe spojrzenie w stronę Boga. W kontekście Nowego Testamentu przeżywamy niedzielę jako dzień święty, dzień, który jest dla nas czasem szczególnej pamięci o Bogu, dzień spotkania z Nim poprzez modlitwę, przede wszystkim poprzez udział w liturgicznym zgromadzeniu na Ofierze Eucharystycznej. Dzień ten tak właśnie przeżywamy, bo jest dla nas przypomnieniem tego, że właśnie w niedzielę nasz Pan powstał z martwych – a także w niedzielę miało miejsce wyjątkowe obdarzenie uczniów Pana darem Ducha Świętego. Te dwa dni przeżywamy bardzo uroczyście w rocznym cyklu obchodów liturgicznych: Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, jednak każda niedziela powinna być dla nas nowym przypomnieniem tych ważnych momentach w historii Kościoła św. Starajmy się o tym pamiętać i tak starajmy się przeżywać każdą niedzielę w ciągu roku. Niech to będzie dla nas dzień odpoczynku (bo on też jest nam potrzebny), ale też ten czas wolny od pracy wykorzystajmy na udział we Mszy św., na osobistą modlitwę – może dłuższą niż w inne dni tygodnia, na lekturę Bożego słowa. Ale też niech będzie to dzień przeżyty w gronie rodzinnym – szczególnie, jeśli nie mamy wiele szans, aby się spotkać raz w innych dniach tygodnia...
Czytany 219 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png