19 stycznia 2018

Napisał
PIĄTEK DRUGIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 3,13-19

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.


     „Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.”
Św. Marek relacjonuje nam decyzję Jezusa, który spośród grona osób, które Go otaczały, powołuje i ustanawia grono Dwunastu. On ich posyłał, aby także byli głosicielami, dał im też władzę, by mogli wypędzać złe duchy. Jednak na pierwszym miejscu Ewangelista umieszcza w odniesieniu do tego grona: „aby Mu towarzyszyli”. Wskazuje na istotne zadanie, które zostało im powierzone: oni mają być razem z Chrystusem Panem, mają być tymi, którzy w pierwszym rzędzie są świadkami Jego słów i czynów. Przecież oni potem otrzymają od Zbawiciela mandat misyjny, by szli z Dobrą Nowiną „aż po krańce świata”. Aby móc dobrze spełniać swoje późniejsze zadanie, aby w jak najlepszy sposób spełnić zadanie dawania świadectwa – powinni sami przyjąć w jak najbardziej głęboki sposób to, co było treścią nauczania Jezusa. Możemy powiedzieć, że to słowo ma swe odniesienie również do nas. Chrystus Pan pragnie, abyśmy też byli Jego świadkami, świadkami Jego Ewangelii – wobec ludzi nam współczesnych. Aby owocnie to zadanie wypełniać, musimy także starać się, aby nasza więź z Chrystusem była jak najbardziej mocna i ciągle pogłębiana. W innym przypadku, bez łączności z Panem, bez pomocy Jego laski, trudno to zadanie wypełniać. Starajmy się więc o trwałą i głęboką, coraz mocniejszą więź z naszym Zbawicielem!
Czytany 195 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png