21 stycznia 2018

Napisał
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


     „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Takie jest pierwsze wskazanie nauczania Jezusa, według przekazu danego nam przez św. Marka. Wskazanie pierwsze – a jednocześnie w pewnym sensie wskazanie-klucz, słowa streszczające zadanie stojące przed uczniami Chrystusa Pana, stojące więc także przed nami. Jezus wzywa nas również do przyjęcia z wiarą słów Ewangelii, słów Dobrej Nowiny, nauczania przekazanego nam przez naszego Zbawiciela w Jego słowach i czynach. A także drugie zadanie: nawrócenie, a więc odejście od drogi zła i grzechu, aby wejść na drogę realizacji dobra, realizacji tego, co jest Jego wolą. W niej bowiem odczytujemy to, co jest prawdziwie dobre – bo On mówi nam o tym, co służy naszemu prawdziwemu dobru. Niech te słowa wciąż wskazują nam kierunek naszego postępowania i zadania, które stoją przed nami. Warto zadawać sobie często pytanie o to, czy je realizujemy. Pytanie o naszą wiarę w Ewangelię, o nasze słuchanie nauczania Jezusa i przyjmowanie z zaufaniem tego, czego On nas uczy. Trzeba się też mobilizować do realizacji wezwania Chrystusa do nawrócenia. Oznacza to nie jednorazowe zadanie do spełnienia, ale ciągłą, systematyczną pracę nad własnym postępowaniem, troskę o coraz lepsze realizowanie woli Bożej w codziennym życiu. Pamiętajmy o tych zadaniach, które nam Pan wyznacza!
Czytany 171 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png