22 stycznia 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 3,22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.


     „Ma ducha nieczystego.”
W ten sposób zostaje nam przedstawiony wielki upór tych, którzy nie chcieli przyjąć Chrystusa Pana i Jego nauki. Słuchali Jego słów, oglądali znaki przez Niego czynione. Jednak nie chcieli przyjąć z wiarą Jezusa jako wypełniającego obietnice dane przez Boga Ludowi Wybranemu. Nie chcieli przyjąć Jego nauki. Tak dalece trwali w swym uporze, że nawet przypisywali Jezusowi to, że jest opętany przez złego ducha. Wielu było i jest tych ludzi, którzy w różny sposób okazywali i wciąż okazują swój upór wobec nauki Jezusa, wobec nauki Ewangelii. Często nie tylko sami nie chcą przyjąć Bożego słowa, ale także wyśmiewają się z wiary innych, utrudniają innym wypełnianie obowiązków płynących z wiary. Staje się to powodem sytuacji nieraz bardzo przykrych, bardzo trudnych, staje się to nieraz powodem prześladowań chrześcijan. Informują nas o takich wydarzeniach media, ale również w naszym otoczeniu możemy nieraz spotkać takie sytuacje. Niech w naszych modlitwach znajdą swe miejsce ci, którzy cierpią także i w naszych czasach z powodu swej wiary, z powodu tego, że nie chcą się wyrzec Chrystusa, że nawet w obliczu szyderstwa, cierpienia, a nawet groźby śmierci – nie chcą się wyrzec Chrystusa. Prośmy o to, by Pan dał im moc do trwania przy Nim, by dopomagał im w mężnym świadczeniu o swej wierze. Pamiętajmy o nich: już dziś.
Czytany 176 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png