24 stycznia 2018

Napisał
ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 4,1-20

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
„Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.
I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.


     „Siewca sieje słowo.”
Przypowieść o siewcy, skierowana do uczniów przez Jezusa podczas publicznej działalności. On też pomaga w zrozumieniu tej przypowieści. Mówi, że siewca sieje słowo. Tak, bo tym Siewcą jest On sam – Jezus. On w Swojej działalności publicznej siał słowo, głosząc Dobrą Nowinę tym, którzy do Niego przychodzili, którzy się wokół Niego gromadzili. I tak, jak to bywa z zasiewem: plon, owoc bywa różny, w zależności od tego, gdzie zasiane ziarno pada... Tak też jest z ziarnem słowa Jezusowego. Byli ci, którzy nie przyjmowali Jego nauki (mówili np.: „Twarda to mowa, któż może tego słuchać?”). Wśród słuchających Zbawiciela byli pewnie ci, którzy z początku łatwo przyjmowali naukę Jezusa, ale później – zajęci swoimi sprawami codziennymi – łatwo zapominali o tym, co słyszeli. Były jednak również i takie osoby, które całym sercem przyjmowały naukę Jezusa (mówili może w swych sercach tak, jak św. Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.”). I w sercach i w życiu tych ludzi różne było owocowanie tego Bożego słowa – plon w postaci dobrych uczynków, dobrych słów, życia według usłyszanej nauki. A my? Jakimi jesteśmy słuchaczami Bożego słowa? On ciągle na nowo daje nam ziarno Swego słowa, Swojej nauki. Czy staramy się być tymi, którzy Bogu przynoszą dobry plon życia chrześcijańskiego? Czy nie „marnujemy” Bożego zasiewu? Postawmy sobie te pytania.
Czytany 211 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png