25 stycznia 2018

Napisał
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA


Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.


     „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”
Polecenie misyjne, jakie pozostawia Jezus Swojemu Kościołowi przed Wniebowstąpieniem (jak nam to relacjonuje św. Marek) jest poleceniem o jak najszerszych wymiarach. Należy iść na „cały” świat, należy głosić Ewangelię „wszelkiemu stworzeniu”. Nikt nie powinien być pozbawiony możliwości słuchania i poznawania Jezusowej Ewangelii, Jego słowo powinno docierać do każdego miejsca w świecie. Gdy czytamy historię Kościoła, to poznajemy jak rzeczywiście wielu było tych, którzy bardzo mocno się angażowali w to, by spełnić to polecenie Jezusa. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje św. Paweł, Apostoł, którego święto dziś obchodzimy w Kościele. Wspominamy ten moment, kiedy na drodze do Damaszku spotkał Chrystusa, który go powołał na apostola. I właśnie, jako Apostoł narodów, tak bardzo się trudził, by słowo Jezusa mogło docierać do różnych miejsc ówczesnego świata. Chrystusowy mandat misyjny pozostaje wciąż aktualny. Dziś też trzeba, by Ewangelia była głoszona światu współczesnemu. Potrzebni są ci, którzy by angażowali się w tę pracę misyjną. A na nas wszystkich spoczywa obowiązek modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Pamiętajmy o tym, by Bogu polecać dzisiejszych misjonarzy pracujących na całym świecie. Prośmy o siły potrzebne dla nich dla wypełniania zadania, powierzonego im przez Boga.
Czytany 206 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png