28 stycznia 2018

Napisał
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


     „Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.”
W ten sposób informuje nas Ewangelista o wyjątkowym charakterze nauczania Jezusa podczas lat Jego publicznej działalności. Było coś szczególnego w słowach i czynach Jezusa, co zwracało uwagę tych, którzy gromadzili się, by słuchać tych słów i widzieć cuda przez Niego czynione, a nawet – by prosić o jakąś łaskę w sytuacji dotkliwego cierpienia własnego lub kogoś bliskiego. To szczególne nauczanie Jezusa, Syna Bożego, Zbawiciela świata, Mesjasza zapowiadanego i oczekiwanego – zostało spisane przez autorów Ewangelii i jest ono częścią kanonu Nowego Testamentu. Możemy do tych tekstów sięgać i poznawać Jezusowe nauczanie, możemy poznawać to, co jest treścią Dobrej Nowiny, jak została ona przekazana poprzez kolejne pokolenia uczniów Chrystusa Pana aż po czasy nam współczesne. Tak, możemy i powinniśmy to czynić. Pamiętając choćby o tym, o czym mówi nam powyższy fragment Bożego słowa o wyjątkowym charakterze nauczania Jezusa Chrystusa, powinniśmy się mobilizować do tego, by to nauczanie było dla nas przedmiotem naszej codziennej lektury i refleksji. Stąd Księga Bożego słowa powinna być przez nas trzymana w ciągłej bliskości i w codziennym naszym planie dnia powinniśmy mieć czas zarezerwowany na lekturę i refleksję nad słowami zapisanymi w Piśmie św. Troszczmy się o coraz lepsze poznawanie nauki Chrystusa Pana!
Czytany 205 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png