4 lutego 2018

Napisał
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 1, 29-39

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.


     „Gorączka ją opuściła i usługiwała im.”
Jedna z myśli, która się nasuwa przy lekturze tego fragmentu Ewangelii: teściowa Szymona Piotra poprzez swą posługę dla Jezusa i Jego uczniów okazuje swą wdzięczność za dar uzdrowienia z choroby, który otrzymała od Zbawiciela. Powróciwszy w cudowny sposób do zdrowia, korzysta ze swych sil oraz rzeczy, które miała dostępne w domu, aby dobrze i życzliwie przyjąć tych, którzy zagościli pod jej dachem. Warto starać się o naśladowanie jej postawy, postawy charakteryzującej się wdzięcznością za to, co my sami otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy w życiu. Odnosi się to w pierwszym rzędzie do naszej wdzięczności Bogu za to wszystko, czym On nas obdarował i wciąż obdarza w naszym życiu. Zapewne trzeba tu wspomnieć o modlitwie dziękczynnej – za otrzymane łaski. Rzeczywiście, bardzo często potrafimy prosić Boga o rożne laski w naszym modlitwach, wypraszamy Boże miłosierdzie dla nas samych i dla naszych bliskich. Czy jednak pamiętamy o tym, by Bogu dziękować? Pomyślmy również o innych formach okazania naszej wdzięczności Bogu. Za przykładem teściowej Szymona może to być np. troska o to, by korzystać z otrzymanych darów, aby mogły one także służyć innym. Ona wykorzystała swe zdrowie, swoje siły do tego, by okazać gościnność Jezusowi i Jego uczniom. W jaki sposób my korzystamy z Bożych darów życia, zdrowia, ludzkich sił, talentów...? Czy chcemy, by one służyły dobrym sprawom?
Czytany 217 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png