7 lutego 2018

Napisał
ŚRODA PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 7,14-23

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.


     „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.”
Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Marka mówi nam o dyskusji Jezusa z Swoimi rozmówcami. Dyskusja ta dotyczyła – jak się wydaje – sprawy ważnej dla współczesnych Chrystusowi, czegoś, co nie ma większego związku z naszymi realiami. Zachowanie określonych, nawet bardzo szczegółowych przepisów, zasad, poleceń na temat czystości rytualnej: słowa te także nam mogą być jakąś wskazówką? Jeśli się zatrzymamy, by zastanowić się nad tym, co Chrystus Pan mówi Swoim rozmówcom, wydaje się, że możemy tu dać odpowiedź pozytywną. Nieczystość, na którą zwraca uwagę Zbawiciel, to nie ta pochodząca „z zewnątrz”, która wynika z braku przestrzegania pewnych praw i poleceń – ale przede wszystkim ta, która pochodzi z ludzkiego wnętrza, która „wychodzi z człowieka”. Konkretne postawy, zachowania wyliczone przez Jezusa są wyrazem tej nieczystości sumienia, nieczystości wnętrza. To na nie powinniśmy zwracać uwagę i podejmować systematyczny wysiłek, by tym postawom sie przeciwstawiać: złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, itd. To grzechy, których powinniśmy unikać i podejmować trud walki z nimi. W ten sposób będziemy zatroskani o prawdziwą czystość serc. Wsłuchujmy się więc w to słowo Pana i bądźmy zaangażowani w sprawę czystości naszych wnętrz.
Czytany 162 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png