9 lutego 2018

Napisał
PIĄTEK PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 7,31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął Go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.


     „I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».”
Te słowa zamykają dzisiejszy fragment Ewangelii i jednocześnie są pewnym podsumowaniem całego nauczania Jezusa, Jego słów oraz czynów dokonywanych przez Niego podczas Jego publicznej działalności. Świadkowie tego czasu ziemskiego życia Chrystusa mówią o tym, że dokonuje On rzeczy niezwykłych: przywraca słuch głuchym i niemym mowę. Czytając inne fragmenty Bożego słowa wiemy, że także wiele innych znaków było przez Niego dokonywanych. Obserwujący te wszystkie wydarzenia podsumowują to jednym krótkim stwierdzeniem: dobrze uczynił wszystko. Słowa te mogą być także swoistym hasłem wskazującym nam drogę postępowania na co dzień. Tak żyć, tak postępować, tak zachowywać się w różnych sytuacjach by można było także o nas powiedzieć: dobrze czynią wszystko. Nie zawsze jednak jest to sprawa prosta i łatwa. Okazje do złych czynów, pokusy do popełnienia grzechu – są czymś, przed czym ciągle musimy stawać. Musimy się jednak mobilizować do tego, by czynić dobro, by unikać zła, niewierności Bogu i Jego nauce. Obyśmy rzeczywiście troszczyli się o to, by nasze myśli, słowa, czyny – także zawsze były dobre, były jak najlepsze. Będzie to także nasze świadectwo dawane o naszej przynależności do uczniów Chrystusa Pana, naszej przynależności do Kościoła św.
Czytany 167 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png