11 lutego 2018

Napisał
VI NIEDZIELA ZWYKŁA


Mk 1,40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


     „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.”
Trędowaty, który przyszedł do Jezusa z prośbą o oczyszczenie, o zdrowie – daje nam bardzo ważną lekcję. Jego prośba jest na pewno ważna. Chce nie tylko być w pełni zdrów fizycznie. On zapewne także pragnie powrotu do normalnego życia w społeczności, wśród członków swej rodziny, wśród krewnych, sąsiadów i znajomych. Choroba trądu skazywała go na konieczność izolacji, na życia z dala od innych ludzi, od ludzkich siedzib. Sprawa zdrowia była dla niego sprawą bardzo ważną. Jednak prośbie skierowanej do Chrystusa Pana towarzyszą słowa: „Jeśli chcesz...”. Ów trędowaty nie chce prosić o coś, co by nie było zgodne z wolą Bożą. Dobrze by było, byśmy też o tym pamiętali, kiedy stajemy do naszej osobistej modlitwy. Tak, możemy prosić Boga w różnych naszych intencjach, możemy Bożemu miłosierdziu różne sprawy naszej codzienności, które są nam bliskie i drogie. Jednak naszym pragnieniem i naszą intencją powinno być to, by wola Boża we wszystkim się realizowała, byśmy my sami potrafili we wszystkim tę Bożą wolę odczytywać, przyjmować i wprowadzać ją w czyn także przez nasze postępowanie. Tego nas uczy trędowaty z dzisiejszej Ewangelii, ale uczy nas tego również Zbawiciel, kiedy przekazuje nam w Swej modlitwie pozostawionej uczniom, że mamy mówić: „Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” (Mt 6,10). Niech się spełnia wola Boża – także poprzez nasze postępowanie!
Czytany 191 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png