12 lutego 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK SZÓSTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 8,11-13

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: „Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”.
I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.


     „Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu.”
Co oznaczają te słowa Jezusa? Przecież – jak wiemy – dawał On ludziom wiele znaków, dokonywał wiele cudów na oczach ludzi podczas Swej publicznej dzielności. Uzdrawiał chorych i cierpiących na rozmaite dolegliwości, a nawet wskrzeszał zmarłych. Okazywał Swą władzę nad złymi duchami kiedy je wypędzał. Uciszył wichurę i wzburzone fale jeziora, rozmnożył chleb i ryby dla zaspokojenia głodu osób zgromadzonych na słuchaniu Jego nauczania. Przemienił wodę w wino podczas weselnego przyjęcia w Kanie. Dlaczego Jezus mówi: „żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”? Słowa te są związane z konkretnym kontekstem, przedstawionym nam w dzisiejszej Ewangelii. Były one odpowiedzią na żądania stawiane Jezusowi, na próby podporządkowania Jego działania ludzkim myślom i roszczeniom. Chrystus daje do zrozumienia, że realizuje On Boży plan odkupienia ludzi, realizuje to, co było celem Jego przyjścia na świat. Uczy nas, że trzeba nam także być gotowymi nam przyjęcie woli Bożej, aby ją następnie wprowadzać w czyn, aby pragnienie pełnienia woli Bożej było dla nas sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu. Uleganie własnym pragnieniom, uleganie pokusom do zła, uleganiem namowom do złego zachowania – w konsekwencji prowadzi do zagubienia Bożej drogi w życiu. Obyśmy potrafili każdego dnia życia mówić z ufnością do Boga: „Bądź wola Twoja”.
Czytany 191 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png