14 lutego 2018

Napisał
ŚRODA POPIELCOWA


Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.


     „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli (...)”
Kolejny raz w naszym życiu wchodzimy w ten szczególny czas roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Te kolejne dni i tygodnie będą dla nas czasem naszego przygotowania na świętowanie Chrystusowego zwycięstwa nad szatanem, zwycięstwa zamanifestowanego w sposób bardzo wyraźny przez zmartwychwstanie Pana, który spotykał się ze Swymi uczniami, rozmawiał z nimi, spożywał posiłki... – aby tym bardziej ich utwierdzić w prawdzie o tym, że On naprawdę żyje. Nasze przygotowanie na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne będzie miało wymiar refleksji nad wielką miłością okazaną nam przez Jezusa, który podjął mękę i krzyż, który na Golgocie złożył Siebie w ofierze dla naszego odkupienia. Stąd jesteśmy szczególnie zaproszeni do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych, do lektury opisów Męki Pańskiej zapisanych na kartach NT, do rozważania bolesnych tajemnic Różańca św. Jesteśmy także zaproszeni do szczególnego podejmowania w tych najbliższych dniach i tygodniach naszych postanowień co do czynienia dobra. Słyszymy w słowach Jezusa raz jeszcze zaproszenie do tego, by w naszym życiu te trzy dobre uczynki: modlitwa, post, jałmużna – były realizowane. Tak, do tych dzieł jesteśmy szczególnie zaproszeni. Jak odpowiemy na to zaproszenie?
Czytany 179 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png