15 lutego 2018

Napisał
CZWARTEK PO POPIELCU


Łk 9,22-25

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”


     „Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”
Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii każą nam się zastanowić nad hierarchią, jaką nadajemy, z jaką ustawiamy sprawy naszego codziennego życia. Co jest dla nas najważniejsze, co stawiamy na pierwszym miejscu – czyli: jakie sprawy pochłaniają i angażują szczególnie wiele naszego czasu, naszej uwagi, naszych środków materialnych i talentów? Czy są to rzeczywiście te sprawy i te rzeczy, które powinny być dla nas ważne, najważniejsze? Bardzo łatwo bowiem o takie sytuacje, kiedy ta ważność spraw nie zostaje właściwie ustawiona, kiedy to człowiek zajmuje się rzeczami w ogóle nieistotnymi albo wprost grzesznymi – zapominając jednocześnie o swych obowiązkach wobec Boga i bliźnich. Jezus każe nam się zastanowić w odniesieniu do takich sytuacji: co z tego, jeśli nawet owe dążenia ludzkie miałyby doprowadzić do posiadania „całego świata” (choć i tak człowiek nie jest w stanie tego osiągnąć), jeśli jednocześnie – zapominając o tych najważniejszych dla niego sprawach – siebie zatraca, ponosi szkodę, dotykają go szczególnie boleśnie konsekwencje własnego postępowania? Rozpoczęliśmy wczoraj Wielki Post. Niech ten czas będzie też okazją do tego, by zastanowić się nad hierarchią spraw naszego codziennego życia.
Czytany 155 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png