18 lutego 2018

Napisał
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.


     „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.”
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu każdego roku przypominamy sobie pobyt Jezusa na pustyni na początku Jego publicznej działalności, po chrzcie przyjętym z rąk Jana w wodach Jordanu. W kontekście Biblii pustynia ma znaczenie symboliczne. Jest to miejsce oddalone od ludzkich siedzib, od gwaru i hałasu codzienności. Jest to miejsce dające szczególną możliwość wyciszenia, skupienia, rozważania słowa Bożego i modlitwy. Przypomnienie tej symboliki u progu tego szczególnego okresu roku liturgicznego powinno nas mobilizować do tego, byśmy także starali się o taki czas „pustyni” w naszym życiu, czas modlitwy, słuchania i rozważania Bożej nauki. We współczesnym świecie, bardzo naciskającym na pośpiech w realizowaniu różnych spraw, wobec natłoku różnych bodźców i informacji docierających do nas z różnych stron, potrzebujemy takiego czasu skupienia i wyciszenia, aby przyjrzeć się swojej codzienności, swoim zadaniom i sprawom w perspektywie Bożej nauki. Dobrze by było o tym pomyśleć planując na przykład udział w rekolekcjach parafialnych czy innych w tym czasie przed Wielkanocą. Dobrze by było w tym czasie wziąć do ręki Księgę Bożego słowa i wczytać się w wybrane fragmenty tej nauki skierowanej także do nas. Warto poświęcić czas na udział w nabożeństwach wielkopostnych i na osobistą modlitwę, może nawet dłuższą niż w innych momentach roku. Znajdźmy dla siebie taki czas „pustyni” podczas tegorocznego Wielkiego Postu!
Czytany 195 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png