19 lutego 2018

Napisał
PONIEDZIAŁEK PIERWSZEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.


     „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Słowa Syna Człowieczego, dokonującego sądu nad zgromadzonymi przed Sobą ludźmi są słowami ukazującymi nam wielką wartość każdego dobrego uczynku, nawet tego o niewielkiej wartości materialnej, o niewielkiej wartości mierzonej miarą ziemską. Są to słowa, które nas mobilizują do tego, by w codzienności życia takie właśnie dobre uczynki podejmować, starać się je realizować w odniesieniu do innych ludzi, do tych, których spotykamy na drogach życia. Czy potrafimy takie czyny realizować? Łatwiej pewnie czynić je na rzecz osób, które są nam bliskie: członkowie rodziny, krewni, przyjaciele. Trudniej może czynić je na rzecz osób nam nieznanych, ale i do takiego czynienia dobra jesteśmy również wzywani, szczególnie wtedy, kiedy ma miejsce jakieś nieszczęście (kataklizm, katastrofa) i organizacje charytatywne proszą nas, by wesprzeć dotkniętych nieszczęściem. Trudniej czynić dobro tym, którzy w jakiś sposób okazali lub okazują nam swą wrogość... Jednak w każdej z tych sytuacji Jezus wzywa nas do czynienia dobra drugiemu człowiekowi. Mówi nam wprost: dobro czynione drugiemu człowiekowi ma takie znaczenie, jakby było uczynione Zbawicielowi. Starajmy się o tym pamiętać i starajmy się to dobro czynić każdego dnia życia.
Czytany 194 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png