20 lutego 2018

Napisał
WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.


     „Wy zatem tak się módlcie (...)”
Nauka Chrystusa Pana na temat modlitwy uczniów, która jest zawarta w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, skłania do refleksji nad obecnością modlitwy w naszym codziennym życiu. Czy rzeczywiście jest ona obecna w naszym życiu i jakie jest jej miejsce i znaczenie. Powinniśmy tę refleksję połączyć również z pytaniem o to, kim jest dla nas Bóg. Jeśli bowiem rzeczywiście wyznajemy wiarę w Boga, jeśli On jest dla nas Kimś naprawdę ważnym – to znajdziemy czas na rozmowę z Nim, będziemy dążyli do tego, by mieć taką możliwość spotkania z Panem, będziemy też z pewnością mieli o czym z Nim rozmawiać i będziemy też z pewnością chcieli słuchać tego, co On chce nam powiedzieć w ciszy naszego serca. Tak, bo czas modlitwy nie może być tylko czasem przeznaczonym na nasze mówienie do Niego. Musimy także zatrzymać się w czasie naszego spotkania z Bogiem na modlitwie, aby słuchać tego, co jest słowem Pana skierowanym do nas. W czasie trwającego Wielkiego Postu znajdźmy czas na modlitwę, szczególnie zatroszczmy się o modlitwę osobistą w tych dniach. Niech to będzie czas ważny dla nas, niech spotkanie z Panem, możliwość rozmowy z Nim będzie dla nas ważnym momentem naszej codzienności. Niech będzie to czas nie tylko mówienia do Boga, ale także słuchania Jego słowa do nas skierowanego.
Czytany 209 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png