22 lutego 2018

Napisał
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA


Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


     „Ty jesteś Piotr – Opoka (...)”
Wyznanie Szymona Piotra pod Cezareą Filipową w odpowiedzi na pytanie Chrystusa Pana spotkało się z odpowiedzią Jezusa. W tej odpowiedzi jest jednocześnie informacja o tym, jakie ma być zadanie Piotra w odniesieniu do wspólnoty uczniów Jezusa, w odniesieniu do Kościoła św. – ale też i całego świata. To zadanie spełniał Piotr i jego następcy, kolejni biskupi Rzymu. W obecnym czasie zadanie to realizuje papież Franciszek, jako biskup Rzymu, następca św. Piotra, jako Piotr naszych czasów (jak nieraz mówimy). Jego zadaniem jest pasterska troska o Kościół św., gromadzący uczniów Jezusa. Jego zadaniem jest dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Daje on to świadectwo głoszonym słowem, ale też całą swoją posługą, że Jezus jest Panem. Zadanie prowadzenia Ludu Bożego nie jest zadaniem łatwym. Posługa powierzona papieżowi we współczesnym świecie na pewno nie jest sprawą łatwą, prostą. Jest więc sprawą niesamowicie ważną, by każdy z nas także wspierał go w tej posłudze, w zadaniu prowadzenia Kościoła św. i dawaniu świadectwa o Jezusie. Wspierajmy go wiec naszą modlitwą, modlitwą częstą, nawet codzienną. Polecajmy Panu Bogu posługę Piotra, posługę papieża Franciszka, biskupa Rzymu. Prośmy Boga o potrzebne laski dla niego, aby mógł owocnie pełnić swą posługę dla każdego z nas, dla całego świata.
Czytany 171 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png